Stacje uzdatniania powietrza

uzdatnianie powietrza
Stacje Uzdatniania Powietrza dostępne są zarówno w wersjach podwójnych (D-ATS) jak i pojedynczych (S-ATS).

 Główne Cechy:

 • Systemy uzdatniania powietrza S-ATS oraz D-ATS zbudowane są z kolumn zeolitowych tworzących sito molekularne, które pozwalGłówne Cechy:a na osuszanie sprężonego powietrza do punktu rosy -80oC i oczyszczanie go z dwutlenku węgla.

 • Zastosowane filtry:

  • Filtry wstępne 5 µm

  • Filtry oleju 0.01 µm;

  • Filtry przeciwpyłowe 5 µm;

  • Filtry z węglem aktywnym 0.003 ml/m3;

  • Filtry katalityczne CO/CO2;

  • Filtry antybakteryjne 0.01 µm.

 • Automatyczne i ręczne zawory spustowe połączone z system filtrów.

 • Panel kontrolny w wyłącznikiem, ustawieniami automatycznymi lub ręcznymi oraz domyślnym raportem.

 • Wszystkie wymagane połączenia, zawory, rury, węże dostarczane są wraz z produktem.

 • W systemach podwójnych D-ATS oba systemu uzdatniania zamontowane są na wspólnej metalowej ramie celem ułatwienia instalacji na docelowym miejscu.

 

Dostępne opcje dodatkowe:

 • Elektroniczny punkt pomiaru punktu rosy

 • Analizator CO/CO2

 • Analizator SO2

 • Analizator O2

 • Dodatkowe panele sterujące

Składniki Norma ISO 7396-1:2010 System ATS
Stężenie tlenku węgla ≤ 5 ml/m3 < 2 ml/m3
Stężenie dwutlenku węgla ≤ 500 ml/m3 < 300 ml/m3
Stężenie NO+NO2 ≤ 2 ml/m3 0 ml/m3
Stężenie dwutlenku siarki ≤ 1 ml/m3 0 ml/m3
Zawartość pary wodnej ≤ 67 ml/m3 < 45 ml/m3
Stężenie tlenu (ułamek objętościowy) ≥20,4% ≤21,4% 20,9% +/- 0,5
Całkowita zawartość oleju (zmierzona pod ciśnieniem otoczenia) <  0.1 mg/m3 <  0.063 mg/m3

Tabela 1 Jakość powietrza uzdatnionego za pomocą stacji ATS

DANE TECHNICZNE Jednostka ATS 7 ATS 13 ATS 20 ATS 39 ATS 78
Przepływ S-ATS m3/h 30 60 120 160 360
D-ATS 2×30 2×60 2×120 2×160 2×360
Ciśnienie maksymalne bar 16 16 16 16 16
Połączenie ”G 1/2 1/2 3/4 3/4 11/2
Napięcie V 230V 230V 230V 230V 230V
Dopuszczalna temperatura otoczenia oC 5-45 5-45 5-45 5-45 5-45
Wymiary Zewnętrzne cm 60x70x80 80x59x115 80x65x115 80x80x115 80x80x150

Tabela 2 Podstawowe dane techniczne

O PRODUKCIE

Stacje uzdatniania powietrza medycznego zostały tak zaprojektowane, aby spełniać wymogi najbardziej restrykcyjnych norm dotyczących, jakości powietrza medycznego w szpitalach i klinikach. Dostarczane są w pełnej gotowości do podłączenia do źródła zasilania i szpitalnej sieci powietrza medycznego.

NORMY

Wyrób medyczny klasy IIa, zgłoszony do URPL, zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, spełniający wymagania dyrektywy 93/42/EEC, opodatkowany 8% stawką VAT.

Wytwarzane powietrze lecznicze jest zgodne z Farmakopeą Europejską 2005 oraz zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 7396-1:2010.

ULOTKA PRODUKTU
POBIERZ
MASZ PYTANIA?
KONTAKT
PODZIEL SIĘ