PN-EN ISO 7396-1:2016 – nowa norma dostępna już od lipca 2016

Ścieżki (napisy, etykiety, opisy, rozdziały i metadane)

W niniejszej części ISO 7396 określono wymagania dotyczące projektowania, instalowania, funkcjonowania, wydajności, badań, odbioru końcowego i dokumentacji systemów rurociągowych stosowanych w jednostkach opieki zdrowotnej dla poniższych: tlenu; podtlenku azotu; powietrza medycznego; dwutlenku węgla; mieszaniny tlenu i podtlenku azotu; mieszaniny helu i tlenu; (*) tlenu 93; gazów i mieszaniny gazów zaklasyfikowanych jako wyroby medyczne lub dostarczane do wyrobów medycznych lub przeznaczone do zastosowań medycznych; gazów i mieszaniny gazów do zastosowań leczniczych nie wymienionych powyżej; powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych; azotu do napędu narzędzi chirurgicznych; próżni. Niniejsza część ISO 7396 zawiera wymagania dla systemów zasilania, rurociągowych systemów rozprowadzających, systemów sterowania, systemów monitorujących i systemów alarmowania oraz niezamienialności elementów między systemami różnych gazów/próżni. W niniejszej części ISO 7396 określono wymagania bezpieczeństwa dla systemów rurociągowych stosowanych w jednostkach opieki zdrowotnej zarówno publicznych jak i prywatnych. Ma ona zastosowanie do wszystkich jednostek prowadzących usługi medyczne niezależnie od typu, wielkości, lokalizacji i zakresu usług, w tym między innymi:
– szpitalnych oddziałów ratunkowych;
– wewnętrznych oddziałów opieki ciągłej;
– oddziałów opieki długoterminowej;
– społecznych dostawców;
– ambulatoriów i klinik opieki zewnętrznej (np. klinik chirurgii jednego dnia, klinik endoskopowych, gabinetów lekarskich).
Niniejsza część ISO 7396 może być również stosowana jako odniesienie dla systemów rurociągowych do gazów medycznych i próżni przeznaczonych do instalowania w obiektach innych niż jednostki opieki zdrowotnej.