×

Rury medyczne

Oferowane przez nas rury produkowane są w Unii Europejskiej zgodnie z zachowaniem wszelkiej staranności i dbałości na każdym etapie ich powstawania. Do ich produkcji stosowane są najlepsze gatunkowo rodzaje miedzi, a sam produkt jest odpowiednio oznaczony i zapakowany zgodnie z najlepszymi standardami. Nasze rury posiadają aprobatę CE dla wyrobu medycznego klasy IIa, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw, Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC.