×

Łańcut

17 grudnia 2020

W ramach RPO dla WP na lata 2014-2020 Centrum Medyczne w Łańcucie uzyskało
dofinansowanie przewidziane dla szpitali w województwie podkarpackim blisko 10 mln zł.

Kwota 34,5 mln zł zagwarantowana została kredytem bankowym udzielonym przez BGK
na okres 25 lat. Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła uchwałę o podniesieniu kapitału
zakładowego „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. łącznie o 43,7 mln zł, dzięki
temu rozpoczęła się największa w historii Powiatu Łańcuckiego inwestycja pn.: „Rozbudowa
szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych
oddziałów”. Przez 25 lat, co roku z budżetu Powiatu Łańcuckiego kwota 1,5 mln zł będzie przeznaczana na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu. Pozostałą kwotę około
7,5 mln zł „Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. musi wypracować ze środków
własnych. Zakończenie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego Powiatowego Szpitala
Św. Michała Archanioła w Łańcucie przypadło na pierwszą połowę 2019 r.