×

Siedlce

17 grudnia 2020

Siedlecki szpital otrzymał środki na dofinansowanie dwóch projektów.

Pierwszy z nich to: “Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.”.

Celem Projektu jest wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą prowadzenie skutecznej terapii oraz diagnostyki chorób powodujących dezaktywację zawodową, takich jak nowotwory (nerek, dróg moczowych), choroby układu krążenia oraz powikłania naczyniowe związane z cukrzycą. Zaplanowane prace budowlane umożliwią dostosowanie pomieszczeń do właściwego wykorzystania zakupionej aparatury.

Projekt stanowi realizację planów inwestycyjnych dla subregionu siedleckiego objętego OSI problemowymi i jest ujęty w Planie inwestycyjnym  RIT dla subregionu siedleckiego, w wiązce II projektów.

Całkowita wartość Projektu wynosi 10 905 105,02 zł  z czego:

  • 7 367 841,99 zł – stanowi dofinansowanie z EFRR (środki Unii Europejskiej),
  • 3 537 263,03 zł – stanowią środki Samorządu Województwa Mazowieckiego,

 

Drugi projekt zakłada przebudowę terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych.

Celem Projektu jest ożywienie zmarginalizowanych terenów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Inwestycja przewiduje udostępnienie nowej przestrzeni społecznej na potrzeby ochrony zdrowia, rekreacji, sportu, kultury i edukacji, dzięki rewaloryzacji terenów i budynków Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom oraz dostosowanie infrastruktury oraz obiektów użyteczności publicznej i usługowych do potrzeb osób starszych.